فایل های دسته بندی پروتکل های روانشناسی

پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش تنیدگی

پروتکل آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش تنیدگی

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT)

دانلود فایل پروتکل درمان شناختی-رفتاری (CBT) در قالب doc شامل 77 صفحه قابل ویرایش و آماده چاپ

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی د ارای 11 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

قیمت : 67,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی دارای 23 صفحه وبا فرمت وردو قابل ویرایش می باشد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

خلاصه پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل دارای 1 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل درمانی هیپنوتراپی با رویکرد شناختی رفتاری دارای 1 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

قیمت : 54,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری

خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

قیمت : 67,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

خلاصه پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی دارای 1 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

قیمت : 67,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل طرحواره درمانی ولز (درمان فراشناختی)

پروتکل طرحواره درمانی ولز (درمان فراشناختی) دارای 9 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

قیمت : 67,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) دارای 11 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

قیمت : 67,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه پکیج طرحواره درمانی هیجانی

خلاصه پکیج طرحواره درمانی هیجانی دارای 1 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

قیمت : 51,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 52