فایل های دسته بندی وزارت نیرو

پاورپوینت گازها

گازها در هر ظرفی که وارد شوند، آن را پر می کند.گازها بر دیواره ظرف خود فشار وارد می کنند. نیروی جاذبه بین مولکولهای یک گاز ضعیف می باشد بنابراین گازها حجم وشکل ثابتی ندارند.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1